ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Συνάντηση στα γραφεία της OLYMPICO VISION με τον κ. Δημήτρη Παπασωτηρίου του ΑΚΑ -Αθήνα καλεί Αθήνα -ανταλλάξαμε ιδέες συνεργασίας και προώθησης των ιδεών μας .. με σκοπό την ανάδειξη του πολιτισμού της χώρας μας!!!!

Meeting at the offices of OLYMPICO VISION with Mr. Dimitris Papasotiriou of AKA – Athens calls Athens – we exchanged ideas of cooperation and promotion of our ideas .. in order to highlight the culture of our country !!!!