ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΡΚΑ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στα γραφεία μας είχε η πρόεδρος μας με τον Δρ. Παναγιώτη Μπάρκα, οικονομολόγο στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), και ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics. Συζήτησαν θέματα σχετικά με την συνεισφορά του πολιτισμού στην οικονομία και πως η πρόταση της Olympico Vision μπορει να συμβάλει καθώς και τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

A very interesting meeting in our offices had our president with Dr. Panagiotis Barkas, economist at the European Securities and Markets Authority (ESMA), and researcher at ELIAMEP and the Hellenic Observatory of the London School of Economics. They discussed issues related to the contribution of culture to the economy and how the proposal of Olympico Vision can contribute, as well as current political developments in Greece and Europe.