ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

www.olympicovision.com

Μεγάλη μας τιμή σήμερα να επισκεφτούμε το γραφείο του Επίτιμου Προξένου του Μονακό στην Ελλάδα, για μία πρώτη επαφή και ενημέρωση για την πρόταση της Olympico Vision . Ευχαριστούμε τον κ. Sam M. Gormezano για τις πολύτιμες συμβουλές του και το χρόνο που μας διέθεσε.

It is our great honor today to visit the office of the Honorary Consul of Monaco in Greece, for a first contact and information on the proposal of Olympico Vision. We thank Mr. Sam M. Gormezano for his valuable advice and time.