ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ

Είχα μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τον κο Ιωάννη Μαρωνίτη , Πρόεδρο του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων Συλλόγων και Κέντρων για την UNESCO ,Γενικός Πρόεδρος και Διευθύνων INTERNATIONAL ACTION ART τον ενημέρωσα για τη δράση και τη στρατηγική που ακολουθεί η Olympico Vision και δεσμεύτηκε για τη σύναψη συμφώνου συνεργασίας και τη πλήρη αποδοχή και στήριξη του Οράματος μας!!! Τον ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία, τις πολύτιμες συμβουλές και το χρόνο που μου διέθεσε!!!!

I had a first acquaintance meeting with Mr. Ioannis Maronitis, President of the Group for UNESCO Piraeus and Islands, Member of the Executive Board of the World Federation of Clubs and Centers for UNESCO, President and CEO of INTERNATIONAL ACTION ART strategy followed by Olympico Vision and committed to concluding a cooperation agreement and the full acceptance and support of our Vision !!! I thank him warmly for the hospitality, the valuable tips and the time he gave me !!!!