ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με τον Πρόεδρο Δροσοπηγής του Δημου Φλώρινας υπερδραστήριος με όραμα για τη περιοχή του!!! Ενημερώθηκε επίσης .. και εννοείται στηρίζει την εθνική προσπάθεια !!!