ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ “ΟΛΥΜΠΙΑ”

Δεύτερη συνάντηση της προέδρου μας με τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Πάρκου Ολυμπιονικών “ΟΛΥΜΠΙΑ” κ. Κωνσταντίνου Δημήτρη, στα γραφεία τους, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα!
Εκεί, όπου στην έφορη κοιλάδα του μυθικού Αλφειού και του παραπόταμου του Κλαδέου, σε θέση ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και με πλούσια μυθική παράδοση, ιδρύθηκε την Αυγή των ιστορικών χρόνων το ιερό του Διός, πατέρα θεών και ανθρώπων, η ιερά ” Άλτις”. Μολονότι γεωγραφικά απομονωμένη στη γωνιά αυτή της δυτικής Πελοποννήσου, η Ολυμπία διέπρεψε ιστορικά ως το σπουδαιότερο πανελλήνιο θρησκευτικό, πολιτικό και αθλητικό κέντρο του αρχαιοελληνικού κόσμου. Ο τόπος αυτός, μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco από το 1989, υπήρξε κοιτίδα πανανθρώπινων και διαχρονικών ιδεωδών, όπως η ευγενής άμιλλα και το “ευ αγωνίζεσθαι”. Από την αρχαιότητα και στο διηνεκές, μέσω των αξιών αυτών, η Ολυμπία διδάσκει ότι δύναται ο άνθρωπος να επιδιώκει και να επιτυγχάνει ηθικούς κοτίνους.

Second meeting of our president with the President of the World Olympic Park “OLYMPIA” Mr. Konstantinos Dimitris, in their offices, in a very interesting and constructive discussion with common goals and interests! There, in the fertile valley of the mythical Alpheus and the tributary of Kladeos, in a place of special natural beauty and with a rich mythical tradition, was founded on the Dawn of historical times the sanctuary of Zeus, father of gods and men, the sacred “Altis”.
Although geographically isolated in this corner of the western Peloponnese, Olympia has historically excelled as the most important pan-Hellenic religious, political and sports center of the ancient Greek world. This site, a UNESCO World Heritage Site since 1989, has been the cradle of universal and timeless ideals, such as noble rivalry and “fighting well”. From antiquity to eternity, through these values, Olympia teaches that man can seek and achieve moral qualities.