ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΑΣΙΟ

Συνάντηση στα γραφεία της ΠΟΞ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων με τον πρόεδρο κ.Γρήγορη Τάσιο , έναν ανήσυχο και δυναμικό Μακεδόνα .. μια πρώτη επαφή ενημερωσης και γνωριμίας για το σκοπό και τη δράση της Olympico Vision…

Meeting at the offices of POX – Panhellenic Federation of Hoteliers with the president Mr. Grigoris Tasios a restless and dynamic Macedonian .. a first contact of information and acquaintance for the purpose and action of Olympico Vision…