Συνέδριο μελών Μητρώου Στελεχών ΝΔ στο Τεχνόπολις.

Από το συνέδριο με θέμα “Οι γυναίκες στο σήμερα και στο αύριο” του Μητρώου Στελεχών και της Γραμματείας Γυναικείων Θεμάτων ΝΔ.