ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ IONIAN CHANNEL

https://www.facebook.com/IonianTv/videos/218733423574950/
⬆️⬆️⬆️⬆️

Πατήστε το σύνδεσμο για να δείτε τη χθεσινή συνέντευξη της Προέδρου μας στο Ionian Channel. Ευχαριστούμε την δημοσιογράφο Άντυ Μαγνησαλή για την αμεσότητα, όλους τους συνεργάτες της για την βοήθεια και φυσικά το κανάλι για την ευκαιρία που μας έδωσε να προβάλλουμε το όραμά μας!

Yesterday’s interview of our President on the Ionian Channel. We thank the journalist Andy Magnisali for the immediacy, all her collaborators for the help and of course the channel for the opportunity it gave us to project our vision!