Τσάι στην εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στο Μοσχάτο.

Από το τσάι της εκκλησίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Μοσχάτο, λίγο πριν ξεκινήσει!!!

[themeum_gallery_list number_of_gallery=”2767″ column=”4″ limit=”25″ empty_space=”15px”]