ΒΟΥΚΙΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

www.olympicovision.com

ΒΟΥΚΙΝΟ: κέρατο που χρησιμοποιούνταν ως σάλπιγγα. Με αυτό ανήγγελλαν την έναρξη των αγώνων και ειδοποιούσαν το πλήθος να ησυχάσει για να ακουστεί η φωνή του κήρυκα που έκανε σημαντικές ανακοινώσεις, όπως π.χ. την ανακοίνωση των ονομάτων των ολυμπιονικών.
Από το 396 π.χ. καθιερώθηκαν αγώνες σαλπιγκτών και κηρύκων, που γίνονταν την πρώτη μέρα στη Στοά της Ήχους.
Νικητής ήταν αυτός που έστελνε τον ήχο πιο μακριά. Κορυφαίος σαλπιγκτής υπήρξε ο Ηροδωρος από τα Μέγαρα με δέκα συνεχόμενες νίκες.
Από τότε μέχρι σήμερα άλλαξε η έννοια του βούκινου!!!! Εγω προτείνω όλοι μαζί να κάνουμε βούκινο το Όραμα της Olympico Vision… και να φτάσει το μήνυμα μας όσο γίνεται πιο μακριά🙏❤️🇬🇷 καλημέρα σας φίλοι μου!!!!

VOUKINO : horn used as a trumpet. With this they announced the beginning of the games and warned the crowd to calm down so that the voice of the preacher could be heard who made important announcements, such as e.g. the announcement of the names of the Olympians. From 396 BC trumpet and preacher fights were established, which took place on the first day at the Stoa of Sounds. The winner was the one who sent the sound farthest. Herodoros from Megara was the top trumpeter with ten consecutive victories. From then until today, the meaning of voukino has changed !!!! I suggest all together to make the Vision of Olympico Vision “voukino” so to reach our message as far as possible .Good morning my friends !!!!